June 2008

ah… ternyata ngepasin css untuk internet explorer itu susah sekali yaa, javascript untuk selector stylesheet juga gak jalan… pusiing..pusing..