balance

balance , dalam bahasa indonesianya adalah keseimbangan, seimbang antara kiri dan kanan sehingga selalu di tengah tengah.

Dalam aspek accounting, balance merupakan keseimbangan antara debet dan kredit sehingga berada selalu di titk nol.

Menjaga sesuatu agar tetap balance dalam lingkup kecil mugkin cukup mudah, tapi sangat sulit bila dilihat dalam aspek kehidupan. terlalu banyak parameter yang terlibat, saking banyaknya sampai kita merasa terlibat dalam suatu benang yang kusut.

Konsep keseimbangan yang lain dan telah lama dikenal adalah feng shui

/>

technorati tags:

Blogged with Flock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *